Ομάδα Παραγωγών Γιαννιώτκο Γάλα

Το Γιαννιώτκο Γάλα ξεκίνησε την πορεία του το 2015, όταν Ηπειρώτες κτηνοτρόφοι με χρόνια εμπειρίας στον αγροτικό τομέα αποφάσισαν την παραγωγή και διάθεση ανώτερης ποιότητας αγελαδινού, πρόβειου και γίδινου γάλακτος. Το μεράκι των πρωτεργατών της κίνησης, η επιμονή τους για υψηλής διατροφικής αξίας προϊόντων από την πρώτη τους ύλη σε συνάρτηση με τη θερμή υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας οδήγησαν την κίνηση στον μετασχηματισμό της ως “Ομάδα Παραγωγών Γιαννιώτκο Γάλα” στον τομέα του αγελαδινού γάλακτος και των παραγώγων του, γαλακτοκομικών προϊόντων στις 31/07/2018, ανεβάζοντας κατακόρυφα τους στόχους και δημιουργώντας μεγάλες προσδοκίες στον αγροτικό τομέα της Ηπείρου.

Στόχος της “Ομάδα Παραγωγών Γιαννιώτκο Γάλα” είναι η συσπείρωση των παραγωγών και η από κοινού αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς, η ενίσχυση της διαπραγματευτικής δύναμης των παραγωγών, η διεύρυνση του αριθμού των πιθανών αγοραστών και η μείωση του κόστους παραγωγής ανά παραγωγό.

Φυλλάδιο
Κατεβάστε το φυλλάδιό μας εδώ

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η ιστοσελίδα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου της Οργάνωσης / Ομάδας Παραγωγών μέσω του Μέτρου 9 του ΠΑΑ 2014-2020. Το Μέτρο 9 στοχεύει στη συσπείρωση των παραγωγών σε ομάδες ή οργανώσεις παραγωγών, με σκοπό να βοηθηθούν και να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν από κοινού τις προκλήσεις της αγοράς, να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους δύναμη – μέσω της αύξησης του όγκου του διαπραγματευόμενου προϊόντος – σε σχέση με την παραγωγή και την εμπορία, να διευρύνουν τον αριθμό των πιθανών αγοραστών και να μειώσουν το ανά παραγωγό κόστος των συλλογικών επενδύσεων. Ως εκ τούτου, το μέτρο υποστηρίζει τη σύσταση των ομάδων και οργανώσεων παραγωγών, ιδιαίτερα κατά τα πρώτα χρόνια όπου προκύπτουν πρόσθετες δαπάνες.
Το μέτρο έχει ρόλο κινήτρου, προκειμένου να ενθαρρύνει τη σύσταση ομάδων και οργανώσεων παραγωγών στους τομείς της γεωργίας και της δασοπονίας, με σκοπό:

  •  την προσαρμογή της παραγωγής και των προϊόντων των παραγωγών που είναι μέλη αυτών των ομάδων και οργανώσεων στις απαιτήσεις της αγοράς,
  •  την από κοινού διάθεση εμπορευμάτων στην αγορά, συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας προς πώληση, της συγκέντρωσης των πωλήσεων και του εφοδιασμού χονδρεμπόρων,
  •  τη θέσπιση κοινών κανόνων για πληροφορίες που αφορούν την παραγωγή και ιδίως σε σχέση με τη συγκομιδή και τη διαθεσιμότητα,
  •  τη μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της από κοινού χρήσης υλικοτεχνικών υποδομών και
  •  άλλες δραστηριότητες που μπορούν να διεξάγονται από ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, όπως η ανάπτυξη δεξιοτήτων οργάνωσης επιχειρήσεων και εμπορίας και η διευκόλυνση διαδικασιών καινοτομίας.