Υπεύθυνος Περιεχομένου

ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Ι.Κ.Ε. «ΓΙΑΝΝΙΩΤ’ΚΟ Ι.Κ.Ε.»

Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης: Μονάδα Συνεργασίας και Καινοτομίας-ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020

Αρμόδια Αρχή για το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020